Arkistot
Kategoriat
luonto - hyvinvointi - kestävä kehitys

Kestoteko Consulting

KestoTeko Consulting tarjoaa yhteisöllistä ja ihmisläheistä kestävän kehityksen konsultointia, neuvontaa ja koulutusta yrityksille ja muille yhteisöille. Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Kestävä kehitys tarkoittaa, että otamme toimissamme huomioon ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin.

Elämme työkulttuurissa, joka perustuu korkeaan työjaon asteeseen. Tämä mahdollistaa toimintojen tehokkuuden ja korkealle jalostuneen ammattitaidon. Ostopalveluina asiantuntijat toteuttavat johdon ja sidosryhmien asettamat vaatimukset nopeasti ja laadukkaasti häiritsemättä työyhteisön arkea.

Tiukkaan Työnjakoon perustuvan työkulttuurimme kääntöpuolena on kuitenkin vaikeus välittää yrityksen tai organisaation arvoja ja niiden mukaista toimintakulttuuria vahvistavia käytäntöjä työyhteisön arkeen. Työyhteisö kokee helposti itsensä ulkopuoliseksi suhteessa asiantuntijoiden toimenpiteisiin. Työyhteisö jää myös ilman tärkeitä motivaatiota ylläpitäviä oivaltamisen ja oppimisen kokemuksia. Näin ollen meillä on helposti ajan myötä edessämme organisaation sisäisiä intressiristiriitoja, jotka eivät ole kenenkään edun mukaisia.

Kestävän kehityksen arvojen mukainen toiminta tulee istuttaa osaksi työyhteisön arkea ja toimintakulttuuria. Imartelevia korulauseita kestävästä kehityksestä voidaan kirjoittaa vaikka kuinka paljon, mutta ne eivät tuo todellista positiivista muutosta organisaatiossa.

Todellinen positiivinen muutos edellyttää työyhteisöltä kokonaisuutena uusien taitojen ja asenteiden omaksumista. Tämä puolestaan edellyttää työyhteisöltä motivaatiota. Motivaatio puolestaan perustuu sekä organisaatiossa aiemmin rakennetulle luottamukselle että työntekijöiden todelliseen mahdollisuuteen osallistua ja vaikuttaa uusien käytäntöjen jalkautumiseen.

Työyhteisön tarpeiden kokonaisvaltainen huomioiminen ja arvolähtöinen lähestymistapa muodostavat Kestoteko Consultingin keskeiset toimintaperiaatteet ja niihin ydinosaamisemme keskittyy.

Kestoteko Consulting on Osuuskunta Onnenjuuren aputoiminimi, jonka takana on kestävän kehityksen asiantuntija Tuomas Tiainen.

Tutustu Kestoteon palveluihin tarkemmin täällä!

Kestoteon Facebook-sivu löytyy osoitteesta Facebook.com/KestoTekoConsulting

Kestoteon oma sähköposti on: kestoteko(at)gmail.com, puh. 040 5479402

kestoteko1

Proudly powered by WordPress & Tayp Theme by IshYoBoy.com