Arkistot
Kategoriat
luonto - hyvinvointi - kestävä kehitys

Kestoteko palvelut ja hinnasto

KESTOTEKO CONSULTING, PALVELUHINNASTO:

Palvelut on ensisijaisesti suunnattu työpaikoille ja organisaatioille. Koulutus tapahtuu työpaikan tai organisaation tiloissa, ellei tästä erikseen toisin sovita. Käytettävissä olevat tilat asettavat rajat koulutuksen osallistujamäärälle. Koulutusryhmien tavanomainen koko on 5-20 henkeä. Isommista koulutusryhmistä on sovittava erikseen.

KESTÄVÄ KEHITYS BOOTCAMP
Mistä kestävässä kehityksessä on kyse? Miksi kestävän kehityksen huomioiminen on nykyään työpaikan tai organisaation toiminnassa tärkeää? Miten arvolähtöinen kestävän kehityksen toiminta eroaa pinnallisesta viherpesusta? Mikä voisi olla sinun työpaikallasi tai organisaatiossasi seuraava askel? Mm. näihin kysymyksiin saat vastauksia osallistumalla kestävän kehityksen bootcampille. Bootcamp koostuu kahdesta erillisestä kokoontumisesta (yhteensä 2X90min)
Hinta: alkaen 300 € + 24% ALV

kestoteko2

KESTÄVÄN KEHITYKSEN YLEISKARTOITUS
Muodostetaan yleiskuva kestävän kehityksen ulottuvuuksien (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) toteutumisesta työpaikalla tai organisaatiossa ja todetaan selkeimmät kehittämiskohteet. Yleiskartoitus perustuu käyttöön annetun materiaalin ja tarveharkintaisten haastattelujen analysointiin. Kartoitus sisältää yhteenvetotilaisuuden (45-90min)
Hinta: alkaen 600 € + 24% ALV

ARVOKARTOITUS
Selvitetään yhdessä työpaikan tai organisaation ydinarvot ja analysoidaan, millä tavalla kestävän kehityksen mukaiset arvot sopivat näihin ydinarvoihin. Arvokartoitus koostuu annetun materiaalin analyysin lisäksi kahdesta erillisestä ohjatusta arvokeskustelusta (yhteensä 2X90min)
Hinta: alkaen 300 € + 24% ALV

KEKE-KUURI
Laaditaan työpaikalle tai organisaatiolle noin 10 viikon mittainen toimenpideohjelma, jonka aikana istutetaan ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä tukevia muutoksia. KEKE-kuuri koostuu lähtökohtaisesti neljästä suunnittelutapaamisesta (4X90min), etätuesta ja kahdesta arviointitilaisuudesta (2X90min). On syytä huomioida, että käytännön toteutus voi vaihdella merkittävästi työpaikasta tai organisaatiosta riippuen.
Hinta: alkaen 800 € + 24% ALV

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA
Laaditaan työpaikalle tai organisaatiolle vähintään vuoden mittainen toimenpidesuunnitelma siitä kuinka kestävää kehitystä edistetään systemaattisesti ja tuloksekkaasti. Ohjelma sisältää tavoitteet, toimenpiteet, aikataulun, vastuut, resurssit ja seurannan. Ohjelman laadintaan kuuluu kolme suunnittelutapaamista (3X90min), väliarviointi-tapaaminen (90min) ja loppuarviointi-tapaaminen (90min). On syytä huomioida, että käytännön toteutus voi vaihdella merkittävästi työpaikasta tai organisaatiosta riippuen.
Hinta: alkaen 1200 € + 24% ALV (edellyttää kestävän kehityksen yleiskartoituksen)

facebook.com/KestoTekoConsulting

Proudly powered by WordPress & Tayp Theme by IshYoBoy.com